Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh H

08 tháng 4 2020 03:32

câu hỏi

Tại sao thể tích không khí trong bình cầu lại tăng lên khi ta áp hai bàn tay nóng vào bình


0

1


Phan N

08 tháng 4 2020 09:19

Tại vì nhiệt cơ thể chúng ta truyền qua khi áp hai bàn nóng vào bình.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1:em hãy cho biết những thay đổi của kinh đô Thăng Long-Hà Nội thời Nguyễn

7

Lihat jawaban (1)