Square root
VBT
Calculator
magnet

Hongtham H

28 tháng 10 2019 11:36

câu hỏi

tại sao thực vật c4 có năng suất sinh học cao nhất


2

1


Nguyễn T

21 tháng 12 2019 13:21

vì thực vật C4 không có hô hấp sáng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

0

Lihat jawaban (1)

Oxi trong quang hợp được lấy từ đâu

14

Được xác nhận