Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

04 tháng 3 2021 14:53

câu hỏi

Tại sao từ một tế bào mẹ biến đổi qua quá trình G1,G2 tạo ra 4 tế bào con có bộ Nhiễm Sắc Thể giảm đi một nửa


5

1


Võ N

06 tháng 3 2021 02:40

Tại vì giảm phân 1 tb mẹ chia 2 tb con có số NST n kép và tb con lại tiếp tục phân chia qua giảm phân 2 tạo thành 4 tb con có số nst n đơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Số ATP của tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ sau quá trình hô hấp tế bào

10

Lihat jawaban (1)