Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ N

18 tháng 1 2020 08:02

câu hỏi

Tại sao sông Hồng và sông Thái Bình lại bồi đắp được cho đồng bằng Bắc Bộ


0

1


Hằng N

18 tháng 1 2020 23:18

vì trải qua hàng nghìn năm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Quần đảo Hoàng Sa và Quần đảo Trường Sa vào thể kỷ mấy?

36

Lihat jawaban (4)