Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Y

30 tháng 10 2022 14:16

câu hỏi

tại sao số 0 chia cho số nào cũng bằng 0


6

2


Hồng P

31 tháng 10 2022 04:55

Nếu bạn hỏi thì ví dụ nha : bạn không có cây kẹo nào thì bạn cho bạn nào đó 1 cây kẹo,nhưng bạn ko có cây nào thì sao cho đc.Nên nó bằng 0 như 0-1=0

Gia N

31 tháng 10 2022 12:50

0-1=-1 mới đúng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 . một năm không nhuận có ... Bao nhiêu ngày

6

Lihat jawaban (2)