Square root
VBT
Calculator
magnet

Thi B

02 tháng 11 2019 14:07

câu hỏi

tại sao quốc tế chọn 18 tuổi trở xuống mà việt nam thì là 16 tuổi trở xuống.


1

1


Đặng Đ

03 tháng 11 2019 11:09

không biết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thân tôi ở bờ ở ruộng chồng con không có mà nhờ cái tên

1

Lihat jawaban (2)