Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

09 tháng 12 2019 00:11

câu hỏi

Tại sao phải thu hoạch cây trước khi ra hoa tạo quả


0

1


Phan N

09 tháng 12 2019 06:59

Vì́ khi cây ra hoa tạo quả thì cần có chất dinh dưỡng nên cây sẽ bị héo đi.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Kể tên các ngành thực vật đã học ? Ngành nào phát triển nhất ? Vì sao ?

13

Lihat jawaban (1)