Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

15 tháng 4 2020 03:28

câu hỏi

tại sao phải học kĩ năng sống🤔🤔🤔🤔


22

7


Hà T

15 tháng 4 2020 08:05

để biết 😊

Lê T

17 tháng 4 2020 02:53

để biết thêm chi tiết nhé 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁❤❤❤❤❤❤

Trần T

09 tháng 12 2020 14:43

để có kỹ năng

Lê T

16 tháng 4 2020 03:09

Học Kĩ năng sống để biết thêm thông tin chi tiết cho về cuộc sống của mình

Hoang M

31 tháng 12 2020 08:49

để biết thêm nhiều điều mới và vận dụng những kĩ năng cần thiết cho cuộc sống

Su S

17 tháng 4 2020 07:05

để giúp có thêm kinh nghiệm trong đời sống .(ý kiến cá nhân) ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Binh T

03 tháng 9 2020 14:51

ko học kỹ năng sống vậy thì làm gì cho đời

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đảo Ship nằm ở đâu trên thế giới ????

6

Lihat jawaban (3)