Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

11 tháng 5 2020 14:16

câu hỏi

tại sao phải bảo vệ rừng Amazon


0

1


Trương T

12 tháng 5 2020 13:38

bởi vì rừng Amazon là lá phỏi xanh của thế giới, nơi có nhiễu sinh vật quý hiếm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nêu nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các hoang mạc trên thế giới?

0

Lihat jawaban (2)