Square root
VBT
Calculator
magnet

Hai B

16 tháng 4 2020 13:09

câu hỏi

tại sao " nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người khác nhau , tùy thuộc vào: lứa tuổi , hình thức lao động , trạng thái sinh lí "


1

1


Hồ T

17 tháng 4 2020 03:05

Vd như là : Nhu cầu dịnh dưỡng của trẻ em cao hơn người trưởng thành vì trẻ là lứa tuổi phát triển cần nhiêu prôtêin để tích lũy cho cơ thể phát triển Như cầu dinh dưỡng của người lao động khác ng già vì sự vận động của ng già kém

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong miệng ezim amilaza biến đổi: A. protein thành axit amin B. guluxit(tinh bột) thành đường mantozo C. lipit thành các hạt nhỏ D. axit nucleic thành các thành phần cấu tạo nhỏ

0

Lihat jawaban (1)