Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu P

30 tháng 11 2019 14:32

câu hỏi

Tại sao những người có chung lí tưởng lại thường gặp nhau


2

1


Lan C

05 tháng 12 2019 11:42

Vì họ có cảm giác nói chuyện hợp vs nhau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phải làm thế nào để thoát khỏi nguy hiểm

3

Lihat jawaban (1)