Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến Đ

11 tháng 8 2022 14:23

câu hỏi

tại sao nguyên tử khối của nguyên tử lại bằng tổng số hạt trg hạt nhân


10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

24 tháng 8 2022 16:34

Được xác nhận

Xin chào em Yến Đ, Đây là một bài tập thuộc Chương Cấu hình electron, SGK lớp 10 Bài giải chi tiết: Do proton và notron có cùng khối lượng còn electron có khối lượng rất bé Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Phạm T

16 tháng 8 2022 01:07

Do proton và notron có cùng khối lượng còn electron có khối lượng rất bé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 20: Tổng số hạt cơ bản trong phân tử M2X là 140, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 22. Công thức phân tử của M2X là

0

Được xác nhận