Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm K

23 tháng 11 2019 05:35

câu hỏi

tại sao ngâm mơ, sấu vào nước đường thì khi ăn ta thấy cả vị chua và vị ngọt


0

1


Hoàng N

23 tháng 11 2019 06:42

Sự thẩm thấu do sự khuyết tán của các phân tử nước.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một số loại virus gây bệnh ở người, nhưng người ta lại khó khăn trong việc tìm ra văcxin phòng chống. hãy cho biết đó là loại virus có vật chất di truyền là AND hay ARN. giải thích và nêu ví dụ về 1 số loại virus đó

3

Lihat jawaban (1)

tế bào sinh dục ruồi giấm 2N=8 trải qua ba lần NP sau đó trải qua vùng chín tạo tinh trùng a: xác định số NST môi trường cung cấp và số thoi vô sắc hình thành b: số tinh trùng tạo ra là bao nhiêu

2

Được xác nhận