Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai T

06 tháng 11 2019 14:09

câu hỏi

Tại sao người ta thu hoạch củ trước khi ra hoa? lưu ý đó là những cây lấy củ.


0

1


Lê H

07 tháng 11 2019 13:13

vì củ của cây chứa chất dinh dưỡng , khi cây ra hoa cây sẽ lấy các chất từ củ để tạo ra hoa tạo quả

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

5

Lihat jawaban (1)