Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai T

06 tháng 11 2019 14:09

câu hỏi

Tại sao người ta thu hoạch củ trước khi ra hoa? lưu ý đó là những cây lấy củ.


0

1


Nhật H

11 tháng 11 2019 06:15

bởi vì nếu ko thu hoạch trước khi cây ra hoa thì các chất dinh dưỡng trong cũ sẽ bị hút để chuẩn bị cho cây khi ra hoa

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nêu khái niệm về quang hợp

0

Lihat jawaban (1)

Nguyên nhân nào lá biến dạng thành lá gai,lá vảy,lá chét hay tay móc và lá dự trữ và chúng có lợi ích gì ạ?

12

Được xác nhận