Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai T

06 tháng 11 2019 14:08

câu hỏi

Tại sao người ta thu hoạch củ trước khi ra hoa? lưu ý đó là những cây lấy củ.


0

1


Nguyễn T

14 tháng 11 2019 05:48

vì làm như vậy để tránh việc lá hút hết chất dinh từ củ lên lá

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao có lục lạp?

8

Lihat jawaban (1)