Square root
VBT
Calculator
magnet

Tâm N

05 tháng 5 2021 21:51

câu hỏi

tại sao người ta nói rừng là lá phổi xanh của con người


8

2


Khang G

07 tháng 5 2021 10:15

vì rừng quang hợp tạo ra khí oxi cho con người và giống lá phổi ?

Quỳnh Q

13 tháng 5 2021 02:39

Vì cây có quá trình quang hợp giúp con người hô hấp - Điều hoà khí hậu tăng lượng mưa cho khu vực - Tan bụi giảm vi khuẩn -

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bấm ngọn,Tỉa cành -Ý nghĩa của việc bấm ngọn, tỉa cành?

28

Được xác nhận