Square root
VBT
Calculator
magnet

Đình H

23 tháng 3 2021 23:38

câu hỏi

Tại sao người ta lại nhốt thỏ vào lồng sắt mà không phải là lồng tre nứa


13

1


Đình H

23 tháng 3 2021 23:40

vì thỏ là động vật găm nhấm nên khi bị nhốt vào tre nứa thỏ sẽ gặm hư luôn cái lồng

Bach_ho_team_ba_đao B

05 tháng 7 2021 03:18

👍👍👍

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

làng nào của ngành ruột khoang da ngứa và độc cho con người?

3

Lihat jawaban (3)