Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

30 tháng 12 2020 08:40

câu hỏi

tại sao ấn Độ thời phong kiến được coi là một trong những trung tâm văn minh lớn của nhân loại


5

1


V. Nguyen

30 tháng 12 2020 11:20

Cô chào em. Ấn Độ được coi là một trong những trung tâm văn minh của nhân loại vì: - Ấn Độ có nền văn hóa phát triển cao, phong phú, toàn diện, ảnh hưởng ra bên ngoài trong đó có một số thành tựu vẫn được sử dụng đến ngày nay. - Người Ấn Độ đã mang văn hóa truyền thống của mình truyền bá ra bên ngoài. Các nước Đông Nam Á không chỉ chịu ảnh hưởng rõ rệt mà còn học hỏi văn hóa truyền thống Ấn Độ. Đặc biệt là học và sử dụng chữ cổ Ấn Độ, rồi từ đó sáng tạo ra chữ viết của mình. - Một số thành tựu văn hóa truyền thống của Ấn Độ vẫn còn đến ngày này như: tôn giáo cùng các tập tục lễ nghi tôn giáo, kiến trúc đền chùa lăng mộ, văn học truyền thống,…

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Theo Lý thường Kiệt, ngồi yên....(1)..... không bằng đem quân.....2).... để chặn....3)..... của giặc,. Đây được coi là cuộc tấn công để....(4)... chứ không phải....(5)....sau khi hoàn thành mục đích, quân ta rút về nước, khẩn trương....(6)... đối phó với quân xâm lược tống.

0

Lihat jawaban (1)

Pháp thời lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Lý Trần

1

Được xác nhận