Square root
VBT
Calculator
magnet

Tham D

16 tháng 12 2019 14:59

câu hỏi

Tại sao nền văn hoá của nước ta lại đa dạng và mang nhiều bản sắc?


0

1


Nguyễn T

19 tháng 2 2020 04:42

vì bị ảnh hưởng của các nước đã xâm lược, láng giềng và có nhiều dân tộc anh em bạn nha.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy kể một ví dụ về việc tôn trọng lẽ phải hoặc không tôn trọng lẽ phải

12

Lihat jawaban (1)