Square root
VBT
Calculator
magnet

Lưu N

16 tháng 1 2022 07:10

câu hỏi

Tại sao nói "rừng là lá phổi xanh" của Trái Đất ? ( Giúp mk vs ạ ) .


18

2


Nguyễn T

16 tháng 1 2022 07:41

Rừng có thể duy trì sự cân bằng giữa khí cacbonic và oxi trong không khí, còn có thể thanh lọc những khí độc và khí có hại. Vì vậy rừng được mọi người gọi là “lá phổi của Trái Đất”. ... Cây cối thông qua tác dụng quang hợp hấp thụ một lượng lớn khí cacbonic, đồng thời nhả ra khí oxi.

Nakroth N

09 tháng 2 2022 04:37

👍👍👍👍

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một học sinh đứng cách gương phẳng 2m có một bức tường ở phía sau cách học sinh 1m ảnh của bức tường tạo bởi gương phẳng cách nơi học sinh đứng bao nhiêu m

6

Được xác nhận