Square root
VBT
Calculator
magnet

Pha L

18 tháng 7 2021 07:51

câu hỏi

tại sao nói ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mốc quan trọng của trong lịch sử dân tộc ta


10

2


Pha L

18 tháng 7 2021 07:52

ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhân dân Việt Nam giải phóng Sài Gòn kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đất nước được giải phóng nhất và độc lập

Nguyễn T

06 tháng 8 2021 03:45

Là ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

con nguoi tao ra tu con gi?

18

Lihat jawaban (3)