Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang B

22 tháng 3 2020 07:25

câu hỏi

Tại sao nói cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 mang tính chất phi nghĩa


3

1


Sang T

25 tháng 3 2020 04:52

Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 mang tính chất phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến vì: Đó là cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn phát xít và đế quốc nhằm tranh giành nhau thuộc địa và thống trị thế giới

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nội dung và ý nghĩa của cuộc duy tân minh trị

0

Lihat jawaban (1)