Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm B

10 tháng 11 2019 11:06

câu hỏi

tại sao mọi người lại phải có tính cần cù?


1

2


Nguyễn N

11 tháng 11 2019 13:46

vì giúp chúng ta rèn luyện , làm được nhiều việc cần cù giúp ta đạt được kết quả cao trong học tập và trong công việc

Phạm T

27 tháng 11 2019 07:56

Chúng ta có câu nói: " Cần cù bù thông minh" Ý nói chúng ta phải biết cần cù, siêng năng rèn luyện để bù lại sự thông minh. Cần cù rèn luyện giúp chúng ta làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tài sản nhà nước gồm những gì

9

Lihat jawaban (1)