Square root
VBT
Calculator
magnet

DƯƠNG H

28 tháng 11 2019 00:04

câu hỏi

tại sao lại học tiếng Anh mà không học tiếng khác ?


2

1

Được xác nhận

V. Văn

28 tháng 11 2019 08:43

Được xác nhận

Tiếng Anh là 1 trong những ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới. Nếu bạn hoc tốt Tiếng Anh thì bạn có thể giao tiếp được với nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. Cố lên bạn nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games. A. is making - is playing B. is doing - is playing C. does - plays D. makes - is

63

Được xác nhận