Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến P

14 tháng 4 2020 09:59

câu hỏi

tại sao lại có virut🤔🤔🤔🤔😷😷😷😷


0

2


Tran H

15 tháng 4 2020 01:44

do các nhà khoa học ở trung quốc gây ra

Taylor T

15 tháng 4 2020 02:09

Ko ai có thể biết được vì nó có trước khi con người sinh ra 😓😓😓😓😓😓

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có bạn nào ở Hải Phòng ko . Mik ở Hải Phòng nek .

0

Lihat jawaban (1)