Square root
VBT
Calculator
magnet

Diem L

18 tháng 11 2019 03:18

câu hỏi

Tại sao lại có từ chia ra quá khứ?


0

1


H. Phạm

22 tháng 11 2019 02:07

Có những hoạt động đã xảy ra rồi, nên chúng ta phải chia động từ ra quá khứ để diễn tả về nó đó.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

How are you

0

Lihat jawaban (7)