Square root
VBT
Calculator
magnet

KXC V

15 tháng 12 2019 07:13

câu hỏi

tại sao lại có cách mạng tháng tám?


1

1


Phan T

18 tháng 12 2019 13:18

Vì nhân dân có tinh thần yêu nước , đoàn kết một lòng , mong muốn đánh đuổi giặc để dành lại quyền độc lập , tự do

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kể lại phong trào Đông Du

0

Lihat jawaban (1)