Square root
VBT
Calculator
magnet

Truong N

22 tháng 6 2020 13:24

câu hỏi

tại sao ko có môn tin học


7

1


Nguyễn Đ

24 tháng 6 2020 14:40

ừ, đúng vậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khi một mình ở nhà mà có người gõ cửa nhà để kiểm tra đông hồ điện. Lúc đó em sẽ làm gì trong tình huống đó

6

Lihat jawaban (1)