Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ P

15 tháng 4 2020 01:44

câu hỏi

tại sao khung khí cầu lại bay lên


0

1


Vương N

17 tháng 4 2020 02:59

vì khinh khí cầu là một chiếc túi đựng không khí nóng hoặc khí nhẹ, nhờ đó khí cầu có thể bay được lên cao

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chức năng của màng tế bào

7

Được xác nhận