Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ C

12 tháng 1 2020 14:34

câu hỏi

tại sao khi làm lạnh một vật rắn thì D của nó lại tăng


2

1


N. Ngandtt

14 tháng 1 2020 15:24

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho kiến Khi ta làm lạnh một vật rắn thì thể tích của nó sẽ giảm mà khối lượng vật không thay đổi nên theo công thức của khối lượng riêng D = m/V thì D sẽ tăng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chức năng của màng tế bào

7

Được xác nhận