Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai P

05 tháng 1 2020 23:46

câu hỏi

Tại sao khi có nhật thực mặt trăng lại có thể che khuất mặt trời trong khi nó bé hơn mặt trời rất nhiều?


0

2


Hạnh L

07 tháng 1 2020 14:45

ta lấy 365 ngày x 24giờ=

Tống T

01 tháng 3 2020 06:54

vì Mặt Trời lớn hơn mặt trăng 400 lần nhưng xa Trái Đất hơn mặt trăng 400 lần nên chúng ta thấy tụi nó bằng nhau nên mặt trăng che hết Mặt Trời là đúng rồi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mọi người ơi ai thi trạng nguyên tiếng Việt điểm danh cái nào 🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🗾🗾🗾🗾

7

Lihat jawaban (2)