Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

26 tháng 12 2019 13:49

câu hỏi

tại sao không được đổ hoá chất đã dùng rồi vào lại bình


0

1


P. Liên

04 tháng 1 2020 18:13

Vì nó tiếp xúc với không khó và 1 số chất khác nên không còn tinh khiết nữa, làm kết quả lần sau kém chính xác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

As2S3 + HNO3 -> H3AsO4 + H2SO4 + NO

1

Lihat jawaban (1)