Square root
VBT
Calculator
magnet

Thắm P

06 tháng 10 2020 12:25

câu hỏi

tại sao khí khổng mở ra và đóng lại ?


8

1


Huynh T

29 tháng 10 2020 13:34

Để điều chỉnh sự thoát hơi nước qua lá của cây.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao hệ tuần hoàn kín ưu thế hơn hệ tuần hoàn hở

14

Được xác nhận

Tại sao trong thực tế các loài cây vào giai đoạn ra lá non nếu gặp phải trời nắng gắt nhiệt độ cao sẽ bị cháy lá.

2

Lihat jawaban (1)