Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân C

13 tháng 10 2020 07:15

câu hỏi

tại sao gấu vùng lạnh to hơn gấu vùng nhiêt đới


7

1


Ngọc T

27 tháng 11 2020 04:04

Quy tắc về kích thước cơ thể (quy tắc Becman) Động vật hằng nhiệt sống ở vùng có khí hậu lạnh thì có kích thước cơ thể lớn hơn so với những động vật cùng loài sống ở vùng nhiệt đới ấm áp (tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể (S/V) giảm, để hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể). Đồng thời, chúng có lớp mỡ dày nên khả năng chống rét tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hô hấp ở thực vật

0

Lihat jawaban (1)