Square root
VBT
Calculator
magnet

Quy T

30 tháng 11 2019 14:36

câu hỏi

tại sao gọi là từ Hán Việt


0

1


Nguyễn K

01 tháng 12 2019 01:34

Vì từ Hán Việt là từ gốc Hán được đọc theo Tiếng Việt. Viết bằng chữ cái La-tinh và đặt trong câu theo văn phạm Việt Nam

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tôi vẫn chưa biết chứng minh

8

Lihat jawaban (1)