Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiều Á

30 tháng 4 2020 01:38

câu hỏi

tại sao gọi cây thông là cây hạt trần


0

1


Cgffgty L

01 tháng 5 2020 02:37

vì cây thông không bị bóc vỏ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải sách bài tập sinh lớp 6 bài đặc điểm bên ngoài của lá

1

Lihat jawaban (3)