Square root
VBT
Calculator
magnet

HaTi L

26 tháng 10 2019 14:49

câu hỏi

tại sao gọi các loại trai là nhà máy lọc nước tự nhiên?


1

1


Xuân X

27 tháng 10 2019 11:48

Vì trai sông dinh dưỡng bằng cách hút nước vào cơ thể qua lỗ hút, nước qua tấm miệng có cấu tạo như những tấm lọc giữ lại chất hữu cơ và cặn có trong nước đưa vào miệng, nước sạch được thải qua lỗ thoát => Giúp làm sạch môi trường nước.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

con nước là gì ? con nước lên theo chu kỳ nào ?

5

Lihat jawaban (2)