Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

24 tháng 12 2019 00:08

câu hỏi

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại nhanh chóng


0

1


Nguyễn L

12 tháng 1 2020 13:53

Nhà Hồ thất bại vì ko có kế hoạch kháng chiến rõ ràng, ko chiêu mộ các tướng giỏi, ko biết cách kêu gọi nhân dân đứng lên chống giặc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Luật pháp thời Lê sơ có gì khác và giống thời Lý-Trần

0

Lihat jawaban (1)