Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn A

21 tháng 10 2021 12:07

câu hỏi

tại sao con người bị nấc


21

3


Chung G

23 tháng 10 2021 07:47

hello

Nhung M

26 tháng 10 2021 03:43

mình nghe trên TV là khi ta nấc thì đường khí quản sẽ đóng lại và chúng ta sẽ thở bằng mang ý

Childness_cute_côđơn C

27 tháng 10 2021 08:56

con người có mang hả!?🤤🤤🤤🤤🤤😦

Nhung M

02 tháng 11 2021 03:36

ừ chắc thế

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

các bạn vào đây để học hay chơi vậy

4

Lihat jawaban (1)