Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

01 tháng 5 2020 07:40

câu hỏi

Tại sao ếch thường sống ở những nơi ẩm ướt, gần bờ ao và bắt mồi vào ban đêm


7

6


Nguyễn P

14 tháng 5 2020 13:06

ếch thường sống những nơi ẩm ướt vì ếch hô hấp chủ yếu qua da, nếu để da khô cơ thể sẽ mất nước và chêts

Nguyễn D

22 tháng 8 2020 02:05

cảm ơn nhiều

Nguyễn P

14 tháng 5 2020 13:08

ếch bắt mồi vào ban đêm vì thức ăn trên cạn của chúng là sâu bọ , bạn đêm là lúc sau bọ hđ mạnh

Nguyễn P

14 tháng 5 2020 13:15

suy ra

Nguyễn P

14 tháng 5 2020 13:15

ếch dễ dàng

Nguyễn P

14 tháng 5 2020 13:17

bắt được

Nguyễn P

14 tháng 5 2020 13:17

còn mồi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nghành thân mềm

5

Lihat jawaban (1)

nêu tác hại của giun đũa với sức khỏe con người

4

Được xác nhận