Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

03 tháng 12 2019 14:44

câu hỏi

tại sao chí phèo say rượu nhưng vẫn tỉnh táo??


0

1


Nguyễn Q

09 tháng 12 2019 04:20

bởi vì khi uống rượu hắn càng ý thức rõ về bi kịch cuộc đời của mình

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút ra bài học liên hệ cho bản thân sau khi học tác phẩm chữ người tử tù việc giữ cái tài của bản thân lựa chọn cách sống lí tưởng sống bản thân với việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống

7

Lihat jawaban (1)