Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

15 tháng 4 2020 04:22

câu hỏi

Tại sao chúng ta lại đói bụng🍽🍽🍽???😫😫


0

1


Nhung N

17 tháng 4 2020 02:39

bởi vì khi chúng ta mất ca lo và thiếu ca lo nên chúng ta bị đói

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bom gì khi nổ mà không hại ai ngoại trừ người đặt bom ?????

33

Lihat jawaban (8)