Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần B

02 tháng 12 2019 14:19

câu hỏi

tại sao chân không không thể truyền âm được


0

1


Trần T

04 tháng 12 2019 07:47

tại vì trong môi trườngchân không, không có không khí, mà âm thanh chỉ truyền được trong ba môi trường đó là rắn lỏng khí. =>âm thanh không thể truyền được trong môi trường chân không.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Muốn mạ bạc cho cái hộp bằng đồng cần làm gì? Vì sao phải bố trí như vậy?

14

Lihat jawaban (1)