Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh Đ

27 tháng 3 2021 03:20

câu hỏi

tại sao cây thông lại có lá hình kim?


18

4


Lan T

27 tháng 3 2021 15:27

do gen của nó

Nguyễn T

28 tháng 3 2021 14:16

do tế bào biểu bì of lá

Huỳnh T

01 tháng 4 2021 12:23

giảm sự thoát hơi nước

Thị H

01 tháng 4 2021 12:38

do mẹ thiên nhiên đã tạo ra nó thế đó bạn>~<

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao gọi cây thông là cây hạt trần

0

Lihat jawaban (1)