Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

15 tháng 4 2020 06:29

câu hỏi

tại sao cây có rễ ?


1

2


Phan P

15 tháng 4 2020 08:36

Cây có rễ thì cây mới phát triển được .Nếu không có rễ thì nó không thể phát triển được đâu .

Phan P

15 tháng 4 2020 08:37

Cây có rễ thì cây mới phát triển được .Nếu không có rễ thì nó không thể phát triển được đâu .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Quyển sách biến hình thành côn trùng là của ai? A. doremon B.nobita C.doremi D.sixuka

15

Lihat jawaban (15)