Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuong N

20 tháng 6 2023 01:41

câu hỏi

Tại sao có những con người lại phải chịu đựng nỗi đau mất mát lớn rồi cuối cùng mà buông xuôi đi vào vĩ vãn không còn nhớ gì về điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống của mình để trở thành một người tốt mà lại nghĩ ra thành người bị bỏ quên trong bóng tối?

Tại sao có những con người lại phải chịu đựng nỗi đau mất mát lớn rồi cuối cùng mà buông xuôi đi vào vĩ vãn không còn nhớ gì về điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống của mình để trở thành một người tốt mà lại nghĩ ra thành người bị bỏ quên trong bóng tối?


11

2


An T

21 tháng 6 2023 01:01

<p>Vì nỗi mất mác đó đã làm họ quên mất mình có thể hạnh phúc ra sao, họ cũng là những ko đủ tự tin để tin vào bản thân mình</p>

Vì nỗi mất mác đó đã làm họ quên mất mình có thể hạnh phúc ra sao, họ cũng là những ko đủ tự tin để tin vào bản thân mình

Nguyễn Đ

16 tháng 7 2023 09:08

<p>vì nỗi mất mát đó làm họ mất đi niềm tin vào cuộc sống.Nghĩ rằng ông trời không công bằng&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

vì nỗi mất mát đó làm họ mất đi niềm tin vào cuộc sống.Nghĩ rằng ông trời không công bằng 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)