Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

02 tháng 12 2019 13:01

câu hỏi

Tại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi ?


0

1


Hiroshi Y

10 tháng 12 2019 14:10

Vì mắt và cành là 2 bộ phận giúp cây nhanh phát triển.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp:

9

Lihat jawaban (3)