Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng N

09 tháng 10 2021 05:11

câu hỏi

tại sao 🌍🌎🌏 cứ mổi thế kỉ việt nam lại to lên


13

1


Thụy N

13 tháng 10 2021 08:16

là sao?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nhà Hậu Lê thành lập bằng cách nào? Tại sao nhà Lê vẫn sụp đổ khi vẫn có chính sách tốt? Nguyên nhân nào gây nên?

25

Lihat jawaban (1)