Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

19 tháng 12 2019 12:35

câu hỏi

tại sao các bài văn tôi làm rất dài nhưng điểm lại thấp vậy, mặc dù tôi đã làm đúng đề


0

1


Bếch V

23 tháng 12 2019 05:36

vì bạn viết ko tách đoạn ý nghĩ câu còn chưa rõ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai cho tôi biết bài Qua Đèo Ngang đồng nghĩa, đồng âm,trái nghĩa

8

Lihat jawaban (1)